Hamburger Abendblatt im November 2012
2012-11-Abendblatt

Der Insider im November 2012
2012-Nov-Insider

Rahlstedter Markt 39.KW 2012
2012-10-13-Rahlstedtermarkt-2012-09

MZ Magazin im Oktober 2012
2012-10-13-MZ-2012-10

Hamburger Abendblatt am 19.08.2012

Heimatecho am 08.08.2012

Rundblick

Rundblick

Rundblick am 16.06.2012

Hamburger Wochenblatt

Heimat-Echo Rahlstedt

Hamburger Morgenpost